ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A webáruház üzemeltetőjének adatai:

Szolgáltató: KOO-PÉ Bt.

Székhely:2112. Veresegyház Tölgy utca 12/a

Cégjegyzékszám: 13-06-050539

Adószám: 21891216-1-13

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: lobbanas01@gmail.com

Weboldal:www.lobbanas.hu

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve (cégbíróság):

Telefonszám:

A szerződés nyelve: magyar

Tárhelyszolgáltató: www.rackhost.hu

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatály, az ÁSZF módosítása.

1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme, erre figyelemfelhívás.

1.4. Adatkezelési tájékoztató (www.lobbanas.hu/adatkezelesitajekoztato/  )

1.5. Az oldalon megjelenített termékek kizárólag online vásárolhatóak meg, a szállítási költség a vevőt terheli, mindazonáltal az oldalon megjelenített árak tartalmazzák a csomagolási díjat és az Általános Forgalmi Adót, ami 0%.

1.6. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

 1.7. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

1.8. A rendelés menetének részletes leírása, a bejelentkezésről a termék kosárba helyezéséig.

1.10. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek (pl. plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése stb.) jelentkezzen a lobbanas01@gmail.com e-mail címen, ahol segítséget nyújtunk.

1.11. Fizetési lehetőségek: átutalásos fizetés.

Szállítási lehetőségek: Foxpost házhozszállítás, Foxpost automatába szállítás, MPL automatába szállítás

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

1.13. A megrendeléseket 10 munkanapon belül feldolgozzuk és kézbesítjük.

1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 10 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól. Elállás joga 1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.17. A vásárló az átutalást követően nem állhat el a vásárlástól, amennyiben mégis, a Szolgáltató nem fizeti vissza neki a kifizetett összeget.

1.18. A termék szállítás közbeni sérülése esetén (törés) vegye fel a kapcsolatot velünk és kivizsgáljuk az ügyet. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A termékek szavatossági ideje 4 hónap, ezek után is használhatóak, egészségre nem károsak, csupán az élvezeti értékükből veszíthetnek (illatanyag)

1.19. A panaszügyintézés online vagy telefonos formában történhet, e-mailben: lobbanas01@gmail.com, telefonon: 06706212416

A vásárlás menete:

1. A Vásárló a weboldalon kiválasztja a kívánt termékeit: Beírja a darabszámot, kiválasztja az adott terméknél tetszőlegesen választható opciók közül a neki legmegfelelőbbet, majd a „kosárba” gombra kattintva behelyezi a kosarába.

2.Kiválasztja a neki megfelelő szállítási módot és kitölti az adatokat. Foxpost automata esetén a foxpost automatát, a teljes nevet, az e-mail címet továbbá a telefonszámot. MPL automata esetén az MPL automatát, a teljes nevet, az e-mail címet továbbá a telefonszámot. Foxpost házhozszállítás esetén az irányítószámot, a település nevét, a közterület nevét, a házszámot, az ajtót/emeletet továbbá az e-mail címet, a telefonszámot és a teljes nevet.

3. A vásárló kitölti a számlázási adatokat. (teljes név, irányítószám, település neve, közterület neve, házszám, ajtó/emelet)

4. A vásárló elfogadja és elolvassa az Adatvédelmi Tájékoztatót és az Általános Szerződési Feltételeket.

5. E-mailben 3 munkanapon belül a lobbanas01@gmail.com e-mail címről kapni fog egy díjbekérőt és egy visszaigazolást a megrendelésről a vásárló. Amennyiben ez nem valósul meg, keressen minket a lobbanas01@gmail.com e-mail címen.

6. A díjbekérőben feltüntetett számlaszámra és névre elutalja a vásárló az ott feltüntetett összeget, a közleménybe pedig beírja a díjbekérő sorszámát. (Erre 5 munkanap áll rendelkezésére, amennyiben nem teljesíti az utalást, a megrendelését töröljük.)

7. A kifizetést követő 5 munkanap egyikén a vásárló az e-mail címére kap egy számlát az utalásról.

8. A kifizetést követő napokban (maximum 10 munkanap) postázzuk a vásárlónak a csomagját, amennyiben készlethiány van vagy nem tudjuk 10 munkanap alatt teljesíteni felvesszük a kapcsolatot a vásárlóval.

Shopping Cart