Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A webáruház üzemeltetőjének adatai:

Szolgáltató: KOO-PÉ Bt.

Székhely:2112. Veresegyház Tölgy utca 12/a

Cégjegyzékszám: 13-06-050539

Adószám: 21891216-1-13

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: lobbanas01@gmail.com

Weboldal:www.lobbanas.hu

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve (cégbíróság):

Telefonszám:

A szerződés nyelve: magyar

Tárhelyszolgáltató: www.rackhost.hu

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Alapvető rendelkezések

A vásárlás menete: